Szukaj:

Podmioty prawa - czyli kto podlega prawu cywilnemu?

Osobą fizyczną, w świetle prawa cywilnego, jest każdy z nas. Od momentu narodzenia, aż do momentu śmierci każdy człowiek, czyli każda osoba fizyczna, posiada zdolność prawną. Jest to zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków w zakresie prawa cywilnego. Zdolność prawna może podlegać ograniczeniom między innymi ze względu na wiek, chorobę psychiczną, obywatelstwo, czy skazujący wyrok karny.