Szukaj:

Intercyza ma swoje konsekwencje prawne i rzutuje na zdolność kredytową małżonków

1964, nr 9, poz

Intercyza jest umową, którą zawierają osoby będące małżeństwem albo wstępujące w związek małżeński (umowę można podpisać przed i po ślubie). Intercyza wprowadza ustrój majątkowy odmienny od tego przewidzianego w ustawie - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. 1964, nr 9, poz. 59). Intercyza sporządzana jest przez notariusza.

Zawarcia intercyzy trochę

Intercyza ustanawia rozdzielność majątkową w miejsce wspólnoty majątkowej, jaka powstaje z mocy prawa z chwilą zawarcia związku małżeńskiego. W przypadku zawarcia intercyzy przez parę ze stażem małżeńskim dobra wspólne zostaje podzielone na część żony i część męża, natomiast w przypadku podpisania dokumentu przed ślubem majątek żony pozostaje jej majątkiem po zawarciu związku małżeńskiego. To samo dzieje się z majątkiem męża.

Intercyza została uregulowana w artykułach 47-54 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, natomiast ustawowy majątkowy ustrój małżeński opisują artykuły 31-46.

Najbardziej znanym aktualnie umowa ustanawiająca

Wyróżnia się cztery rodzaje intercyzy. Każda rodzi nieco inne konsekwencje prawne. Najpopularniejszym z nich jest właśnie umowa ustanawiająca rozdzielność majątkową, czyli wyłączająca wspólnotę majątkową.

Trzecim dokumencie zawęża wspólnotę

Drugim rodzajem intercyzy jest umowa, która rozszerza wspólnotę majątkową. W trzecim dokumencie ogranicza się wspólnotę majątkową, a w czwartym przywraca ją.

Głównej mierze oni obowiązek

Intercyza rodzi poważne konsekwencje prawne dla małżonków. Przede wszystkim mają oni obowiązek każdorazowego powiadamiania wszystkich wierzycieli wymagających o stanie intercyzy.