Szukaj:

Podział prawa cywilnego

Oprócz tego funkcjonują jeszcze wyspecjalizowane działy prawa, które zostały odróżnione od wcześniej wymienionych działów ze względu na swoisty charakter przedmiotu ich regulacji. Te szczególne działy prawa cywilnego obejmują: prawo na dobrach niematerialnych, prawo spółek handlowych i prawo rodzinne.